Membri titulari

FRUNZETI, Teodor
Preşedintele Secţiei, Membru Titular, General (r)
Profesor universitar doctor, comandant (rector) al Universităţii Naţionale de
Apărare Carol I, Bucureşti.
Domenii de competenţă ştiinţifică: stat major, strategie militară; arme întrunite
şi tancuri; analiză politico-militară; securitate naţională şi internaţională;
managementul crizelor şi al conflictelor; tactică; artă operativă şi strategie militară;
proceduri de comandă şi stat major NATO; managementul activităţilor şi operaţiilor
ONU; planificarea strategică a acţiunilor şi operaţiilor militare; teoria relaţiilor
internaţionale; teoria ştiinţei politice; infrastructuri critice militare
Referinţe: CV http://www.unap.ro/index.php/ro/conducere/135-ro/management-
universitar/conducere/cv/116-frunzeti-teodor
ANDREESCU, Anghel
Membru Titular, Chestor general de poliţie
Profesor universitar doctor, conducător de masterat, la Academia de Poliţie
Alexandru Ioan Cuza şi profesor asociat, conducător de doctorat, la Universitatea
Naţională de Apărare Carol I, Bucureşti
Domenii de competenţă ştiinţifică: doctrina naţională a Ordinii Publice;
cooperarea organelor şi forţelor Ministerului de Interne cu celelalte forţe ale
Sistemului Naţional de Apărare pentru descurajarea acţiunilor separatiste şi acţiunilor
teroriste de amploare pe timp de pace; scenarii politice şi militare privind România;
trecerea unităţilor şi formaţiunilor Ministerului de Interne de la starea de pace la
starea de război prin trepte ale capacităţii de luptă; actualitate şi perspective privind
aspectele definitorii ale cooperării în lupta armată.
Referinţe: CV http://ro.wikipedia.org/wiki/Anghel_Andreescu